Zebranie wiejskie, 10 września 2021

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego 10 września br.
Zawiera m.in. informacje o decyzjach ws. funduszu sołeckiego, o najważniejszych dyskutowanych sprawach i zgłoszonych przez uczestników wnioskach.

Poniższa relacja koncentruje się na problemach wsi. Pomija tematy, które dotyczą wszystkich – albo przynajmniej kilku – sołectw.

Podsumowanie problemów poruszanych na zebraniach wiejskich we wrześniu 2021 r., które dotyczą całej gminy Oświęcim (takich jak kanalizacja sanitarna, opłaty za śmieci, czy finansowanie inwestycji) na pierwszej stronie i czwartej stronie październikowego wydania miesięcznika „Oświęcimska Gmina”, w artykule „Wspólne sprawy”.

 

Środki sołeckie zostały rozdysponowane na wiele pozycji. Zgodnie z propozycjami sołtysa Macieja Majerskiego największe kwoty przeznaczono na oświetlenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu Pszczyńskiej i Przemysłowej (ok. 23,5 tys. zł jako wkład sołectwa w inwestycję oszacowaną na ok. 40 tys.), blaszany magazyn na terenie sportowo-rekreacyjnym przy LKS-ie (na wybrukowanie podłoża oraz zakup i montaż garażu zabezpieczono prawie 17 tys. zł) oraz wykonanie studni chłonnych na ulicach Różany Potok, Bliskiej i Prostej (10 tys.).

 

Najważniejsze inwestycje ostatnich kilkunastu miesięcy to remonty dróg (ulica Rybitwy i odcinek Krętej) i rozwijanie terenu sportowo-rekreacyjnego (w dużej części ze środków sołeckich). Omówiwszy je, wójt Mirosław Smolarek poinformował, że w centrum Rajska, na ulicy Pszczyńskiej (drodze wojewódzkiej nr 933) nie powstanie rondo.

 

Co do współfinansowania tego przedsięwzięcia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich nie było pewności. Warto pamiętać, że także mieszkańcy nie byli w tej sprawie jednomyślni. Żeby poprawić bezpieczeństwo, na wniosek sołtysa i Rady Sołeckiej – jak podkreślił wójt Smolarek – planowana jest budowa przejść dla pieszych i chodnika wzdłuż ulicy Pszczyńskiej, w rejonie skrzyżowań z ulicami Ukośną i Edukacyjną.

 

Problemy z odwodnieniem i właściwym utrzymaniem służących do tego urządzeń były jednym z głównych tematów dyskusji. Wójt stwierdził, że podtopienia na przełomie sierpnia i września pokazały, które studzienki wymagają konserwacji. Zapowiedział ich inwentaryzację i zlecenie PWiK kompleksowego czyszczenia. Kolejna omawiana kwestia to gminne drogi (ulice Słowiańska, Tarninowa i Obrocznia) uszkodzone przez ciężarówki dowożące sprzęt i materiały do remontów linii kolejowych. Jednak najwięcej emocji i gorzkich uwag wywołała kanalizacja sanitarna.

 

Uczestnicy zebrania złożyli wnioski w sprawach wygłuszenia (przez zastosowanie modyfikowanego asfaltu) drogi wojewódzkiej nr 933, uregulowania stanu prawnego ulic Plebańskiej i Krętej, budowy chodnika wzdłuż ulicy Pszczyńskiej (od Tarninowej do przystanku Cegielnia) oraz przejścia dla pieszych na Cegielni. Mieszkańcy domagają się też poprawy odwodnienia (w tym konserwacji rowów przydrożnych) drogi nr 933 i ulicy Różany Potok.

 

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach i zgłoszonych wnioskach, a także sprawozdanie sołtysa z działalności w ostatnim okresie zawiera protokół z zebrania dostępny w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.

Tagi