Likwidacja przejazdu kolejowo- drogowego linii kolejowej nr 93 (ul. Tarninowa w Rajsku)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wszczęło procedurę przekwalifikowania przejazdu kolejowo- drogowego linii kolejowej nr 93 (ul. Tarninowa w Rajsku) do kategorii "F" lub całkowitej likwidacji. Osoby zainteresowane dalszym użytkowaniem przejazdu powinny złożyć odpowiedni wniosek do 12.03.2021 r.

 

 

Wniosek należy  złożyć do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie, zgodnie ze wzorem wniosku do umowy najmu/ dzierżawy przejazdów kolejowo- drogowych kategorii "F".

 

Wniosek znajduje się w załączniku do tej wiadomości.