Zebranie wiejskie w Rajsku – relacja

Najważniejsza sprawa, o której dyskutowali mieszkańcy 25 lutego, to pierwsza "nitka" kanalizacji sanitarnej, której budowa jest planowana na lata 2021-2022.

Jako pierwszy etap kanalizowania Rajska planowana jest budowa rurociągu od Wioski Dziecięcej przy ulicy Korczaka do ulicy św. Floriana, w rejonie której mieszczą się Dom Strażaka i Przedszkole Samorządowe. Powstanie ponad półtora kilometra sieci z dwoma tłoczniami i bocznymi odcinkami do granic działek, a inwestycję zakończy odtworzenie asfaltowej nawierzchni.

Z kanalizacji, nie licząc Wioski, będzie mogło korzystać 35 nieruchomości. Żeby maksymalnie wykorzystać zewnętrzną dotację do inwestycji, wszystkie te posesje muszą zostać podłączone do sieci. Innymi słowy: każdy niepodłączony budynek będzie oznaczał mniejsze dofinansowanie, a tym samym większe obciążenie gminnej spółki. Ta zależność została omówiona na zebraniu przez prezesa Zakładu Komunalnego Gminy Oświęcim Janusza Gryzełko.


Budowa kanalizacji od Wioski Dziecięcej do budynków przy ulicy Floriana ma kosztować ponad 3 mln zł. Połowę tej kwoty będzie można odzyskać ze środków unijnych pod warunkiem, że do sieci zostanie przyłączonych 35 posesji, czyli wszystkie umiejscowione w jej zasięgu. Każda niepodłączona nieruchomość spowoduje, że dofinansowanie zostanie proporcjonalnie zmniejszone o prawie 45 tys. zł. I o tyle droższa będzie ta inwestycja dla gminy.


Podczas zebrania przypomniano złożone przez właścicieli działek oświadczenia o zamiarze podłączenia do kanalizacji, które jednak nie są wiążące. Natomiast od tego, ilu mieszkańców się na to zdecyduje, zależy dalsza rozbudowa sieci. Dlatego tak ważne jest, żeby z kanalizacji skorzystali wszyscy, którzy będą mieli taką możliwość.


Z kolei sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie od ostatniego zebrania i plan pracy na bieżący rok. Maciej Majerski poinformował też o celach, jakie władze sołeckie stawiają sobie na najbliższe lata. Są wśród nich starania o budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej, Przemysłowej i Słowiańskiej oraz podjęcie zabiegów o wspacie rozwoju sołectwa ze środków unijnych.


Sytuację finansową gminy, najważniejsze zadania realizowane przez samorząd i związane z nimi problemy omówił wójt Mirosław Smolarek. Podkreślił, że dwie drogi w Rajsku (ulice Prosta i Cyklamenów) zostały zakwalifikowane do naprawy z dofinansowaniem z budżetu państwa i będą remontowane w pierwszej kolejności.


Wójt omówił też prace przygotowawcze związane z budową parkingu przy cmentarzu i projektem wspomnianego wyżej ronda na drodze wojewódzkiej. Poinformował również, że trwają poszukiwania najemcy budynku gimnazjum. Z kolei Żelisława Noworyta, ekodoradca w Urzędzie Gminy, przypomniała, do kiedy można używać starych pieców węglowych, oraz o jakie dotacje na ich wymianę mogą się starać właściciele budynków.


Mieszkańcy pytali czy i na kiedy planowane są naprawy gminnych dróg i zgłaszali obiekcje co do jakości remontów cząstkowych. Zainteresowanie budziło także finansowanie działalności LKS-ów, a także sprawy związane z ochroną powietrza: kontrole spalania śmieci i ustalanie wilgotności drewna opałowego (Urząd dysponuje odpowiednim urządzeniem).


Zgłoszone wnioski dotyczą ustalenia statusu prawnego ulicy Majer (włącznie ze znajdującym się na niej mostkiem i drzewami na jej poboczu) oraz rozbudowy oświetlenia na końcowym odcinku ulicy Tarninowej.