Rajsko: altana na terenach rekreacyjnych

Kolejny etap budowy miejsca sportowo-parkowo-rekreacyjnego został zakończony we wrześniu, a odebrany 2 października. Na terenie sąsiadującym z boiskiem LKS-u stanęła altana.

Latem wykonano nawierzchnię z kostki brukowej. Stanowi ona dojście oraz posadzkę altany biesiadnej, drewnianej konstrukcji o powierzchni 35 m kw. Prace zostały odebrane 2 października przez wójta Mirosława Smolarka i sołtysa Macieja Majerskiego.

 

Adaptacja terenów gminnych przy nowym boisku LKS Rajsko jest realizowana etapami od kilku lat. Tegoroczne inwestycje kosztowały ponad 54 tys. zł. W tej kwocie 50 tys. to środki sołeckie Rajska. Na rozwijanie tego przedsięwzięcia sołectwo zamierza przeznaczyć kolejne środki z funduszu sołeckiego na 2020 rok.

GALERIA