Marsz Pokoju honorowych dawców krwi

14 września honorowi dawcy krwi przeszli w Ogólnopolskim Marszu Pokoju z Rajska do byłych obozów Birkenau i Auschwitz. W dziesiątej edycji tego wydarzenia uczestniczyli członkowie PCK z Podbeskidzia i Górnego Śląska. W imieniu władz Gminy Oświęcim uczestnikom i organizatorom podziękowała i życzyła sukcesów wicewójt Halina Musiał.

Marsz miał na celu uczczenie jubileuszu 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, złożenie hołdu patronowi honorowych dawców krwi św. Maksymilianowi i uczczenie pamięci pomordowanych w II wojnie światowej. Był zarazem pokojową manifestacją, której uczestnicy wystosowali apel o pokój na świecie i przelewanie krwi dla ratowania ludzi, zamiast ich unicestwiania.


W Rajsku organizatorzy przygotowali część organizacyjno-artystyczną, po której uczestnicy Marszu wraz z zastępcą wójta Haliną Musiał oraz sołtysem Maciejem Majerskim złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przed Pomnikiem Poległych w 1939 roku.


Marsz zorganizował Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej przy wsparciu so³ectwa Rajsko i miejscowej OSP. Wójt Gminy Oœwiêcim obj¹³ wydarzenie Honorowym Patronatem.

GALERIA