Rajsko: powstaje kompleks sportowo-rekreacyjny

W sąsiedztwie LKS-u stanęły urządzenia siłowni "pod chmurką". Zamontowano też "sprężynowce" dla dzieci i ławki. To kolejny etap zaplanowanej na kilka lat budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Zrealizowane w tym roku zadania kosztowały prawie 53 tys. zł. W tej kwocie prawie 42 tys. pochodzą ze środków sołeckich Rajska. Odbioru robót dokonali 5 listopada wójt Albert Bartosz i sołtys Maciej Majerski.


W ubiegłym roku zostały wykonane alejki o nawierzchni z kostki brukowej. Kolejne planowane prace to budowa boiska wielofunkcyjnego oraz altany rekreacyjnej i miejsca na ognisko.

GALERIA