Stanisław Atemborski 1936 – 2018

Stanisław Atemborski, społecznik i działacz na rzecz sportu, zmarł w wieku 81 lat. Pogrzeb odbędzie się w piątek 16 lutego 2018 roku o godzinie 14.00 w Rajsku.

W latach 1998-2002 Stanisław Atemborski był radnym Gminy Oświęcim. Przez wiele lat działał w Ludowym Klubie Sportowym Rajsko jako jego prezes, a w ostatnich latach wiceprezes. Organizacje sportowe uhonorowały go odznaczeniami za społeczną działalność. Stanisław Atemborski był aktywny w życiu wsi, szczególnie zasłużył się, dbając o nowy obiekt klubu, który był jego dumą i chlubą. 

Tagi