Remont komina w Rajsku

W Domu Strażaka w Rajsku zostały uszczelnione przewody dymowe. Remont, który objął urządzenia odprowadzające spaliny, zaczynając od kotła i na kominie kończąc, kosztował prawie 14 tys. złotych.

W ramach wykonanych w listopadzie prac wymieniono elementy pieca, wyremontowano dwa przewody kominowe, wykonano izolację termiczną oraz okucia komina i krokwi, a także poprawiono mocowania stopni kominiarskich. 29 listopada protokół odbioru robót podpisali wójt Albert Bartosz, sołtys Maciej Majerski i prezes miejscowego OSP Marcin Ryśko.


zdjęcia: Marcin Ryśko

GALERIA